Stichting ReGeneratie

ReGeneratie: voor een bloeiende generatie van voedselbossen

English version below
Steun stichting ReGeneratie!

Doe mee met de crowdfunding en ons festival op 19 november 2022!

Stichting ReGeneratie is opgericht door Jordy, Louise en Pablo, 3 alumni van de WUR die al 4 jaar voedselbos Droevendaal beheren op het proefterrein van de universiteit. De stichting doet onderzoek naar kleinschalige complexe agroforestry en voedselbossen om een serieus antwoord te bieden op vraagstukken rondom voedsel, biodiversiteit en bewustzijnsverandering. Met name om de jongere generatie van toekomstboeren middelen te geven voor de realisatie van kleinschalige, regeneratieve voedsel gemeenschappen.

Het lijkt simpel, maar er liggen nog veel kennis vragen over voedselbossen. Welke soorten en rassen zijn geschikt? En wat als het klimaat verder verandert? Hoe zorg je ervoor dat je jonge plantgoed de eerste jaren goed doorkomt? En wat als je nou wel iets wil verdienen, hoe pak je het dan handig aan? We doen praktijk onderzoek en bouwen aan een open source kennisplatform voor iedereen!

Voedselbos Droevendaal is onze thuisbasis waar we experimenteren en veel verschillende onderzoeken coordineren in samenwerking met de WUR en andere instituten. In Droevendaal organiseren we ook wekelijkse ecoliteracy-lessen voor schoolkinderen. Daarnaast ontwikkelt Stichting ReGeneration 5 proefprojecten in samenwerking met grondeigenaren en jonge ondernemers. Deze leer- en demonstratieprojecten vormen de basis voor het open-source kennisplatform dat de stichting ontwikkelt.

Steun ons en vier met ons mee op 19 november! We vieren dat we stichting ReGeneration hebben opgericht en ook Treevember: de tijd om bomen te planten. Komende winter gaan we het ontwerp waar we lang aan gewerkt hebben uitplanten in het veld! Ben je nieuwsgierig? Kom langs! 

Kom genieten van deze dag met rondleidingen, workshops, muziek, bomen planten, eten uit de streek en alles gemaakt van appels! We planten bomen en geven workshops over voedselbos ontwerp, koken met eikels, wilde planten en meer! Er is ook een programma en een doorlopende activiteiten hoek voor kinderen! 
 
Programma:
10:30 Welkom 
11:00 Kinderactiviteit en Rondleiding 1 
13:00 Bomen planten en workshop ronde 1
15:00 Rondleiding en Workshop Ronde 2
18.00 Einde
Doorlopend: muziek en drankjes/hapjes/maaltijden
 

Help ons mee! Het festivalbezoek is op donatie basis.

Met het ingezamelde geld kopen we plantgoed, maken we een buitenlokaal voor de kinderen die wekelijks in ons voedselbos komen en zetten wij ons onderzoek voort.  

Er kunnen maar 100 mensen komen dus meld je aan voor 13 november!  https://forms.gle/4vjagoidMpTaYK2UA 

Praktisch: Ga naar Kielekampsteeg 32 in Wageningen. Makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer! Beperkte parkeergelegenheid aanwezig.

Voor vragen: louise@stichtingregeneratie.nl

Voor meer informatie zie www.stichtingregeneratie.nl

Tot dan!

 

 

English version

Support Food Forest Droevendaal!

Join the crowdfunding and our festival on the 19th of november 2022!

ReGeneration Foundation was founded by Jordy, Louise and Pablo, 3 alumni of the WUR who have been managing food forest Droevendaal on the university's experimental site for 4 years. They are researching how food forests and complex agroforestry systems can become professionally embedded in our society. 

Food forest Droevendaal is our home base where we experiment and coordinate many other research topics. At Droevendaal we also organize weekly ecoliteracy classes for school children.  In addition, the ReGeneration Foundation develops 5 pilot projects in cooperation with landowners and young entrepreneurs. These learning and demonstration projects form the basis for the open-source knowledge platform the foundation is developing. 

Support us and celebrate with us on the 19th of November! We are celebrating that we founded the ReGeneration foundation and also Treevember: the time to plant trees. Last but not least we are celebrating the abundant apple harvest of this year!

Come enjoy this day with tours, workshops, music, local foods and apple snacks. We will be planting trees and giving workshops on food forest design, cooking with acorns, wild plants and more! There is a program for children too! 

Program:

10:30 Welkom 

11:00 Kids program and Tour 1 

13:00 Tree planting and Workshop Round 1

15:00 Tour And Workshop Round 2

18.00 End

All day: music and drinks/bites/meals

Visiting the festival is donation based. With the money we collect we are going to buy trees, make an outdoor classroom for the children that visit every week and continuw our research projects. 

Register for the festival here (we can receive 100 people):

ReGeneratie: voor een bloeiende generatie van voedselbossen (thepollinators.org)

Address: Kielekampsteeg 32 in Wageningen. Easy to reach by public transportation! Limited parking available.

For questions contact: Louise@stichtingregeneratie.nl

www.stichtingregeneratie.nl

See you soon!

10
19/11/2022
17:17

Midas

Bekijk alle