M
Marijn Kloppenburg

BIJzonder!!

De bestuivers hebben het moeilijk, met name doordat we in nederland te maken hebben met grasvalt en pesticiden waardoor de bijen weinig nestgelegenheid hebben. Te weinig eten en verzwakt raken door bestrijdingsmiddelen. Help jij de bij met een extra donatie zodat nog meer zaden kunnen worden uitgedeeld?!