Sanne Roemen

Onder de plataan

Voor voldoende voedsel voor hommels en andere bestuivers zodat zij hun essentiele werk kunnen blijven doen en we samen de planeet een dienst bewijzen.